De hoofdlijnen

hoofdlijnen-header-nl

Autocontroleplan en HACCP

Een autocontroleplan

Een autocontroleplan is een specifiek controleplan voor uw bedrijf in alle stappen van het productieproces (van de ontvangst van producten tot de verkoop van eindproducten), om gevaren te detecteren en indien nodig actie te ondernemen.

De operatoren moeten ervoor zorgen dat de producten:

  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit
  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid

Dit autocontroleplan moet gebaseerd zijn op een HACCP-studie.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het FAVV: www.afsca.be/professionelen/autocontrole/

Het is aanbevolen het autocontroleplan te baseren op de door het FAVV goedgekeurde sectorgidsen.

 

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) is een methode om alle gevaren te identificeren (microbiologisch, fysisch en chemisch) die zich kunnen voordoen tijdens de opslag, bereiding of presentatie van voeding. HACCP specificeert ook alle middelen om deze gevaren te beheersen.

HACCP – De verschillende stappen

ICOON 1
  1. Het identificeren van de verschillende gevaren tijdens het transport, de opslag, de bereiding, de verkoop en de presentatie van levensmiddelen.
ICOON 2
  1. Stappen identificeren waar controle nodig is.
ICOON 3
  1. Normen vaststellen waaraan voor elk van deze stappen moet worden voldaan.
ICOON 4
  1. Definiëren van de corrigerende maatregelen die moeten worden uitgevoerd in geval van niet-naleving van deze normen, om potentiële gevaren uit te sluiten of te beperken.
ICOON 5
  1. Documenten en registraties opstellen om een effectieve toepassing van deze controle-maatregelen aan te tonen.