De Covid-19-crisis, gids voor de horeca - update 19/10

header-gids-nl

Welke hulp is er beschikbaar gesteld voor horeca-professionals in België door de verschillende federale en regionale overheden? Welke mogelijkheden zijn er om uitstel van betaling te krijgen? Welke fiscale maatregelen zijn er voorzien? METRO geeft een stand van zaken zodat je de Covid-19-crisis te boven kan komen.

Overbruggingsrecht

 Het vervangingsinkomen voor zelfstandigen, overbruggingsrecht genaamd, ligt vast op € 1.261,69 zonder iemand ten laste en € 1.614,10 met iemand ten laste. Om een aanvraag te doen, moet je het RSZV Formulier invullen.

Update 19/10: Het overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. Iemand zonder kinderlast krijgt zo 2.583 euro, iemand met kinderen ten laste krijgt 3.226 euro. Voor zelfstandigen die de zaak niet moeten sluiten, maar wel serieus verlies lijden, wordt het overbruggingsrecht verlengd. De maatregel loopt tot 31 december.

FAVV-bijdrage

De horecasector wordt voor het jaar 2020 vrijgesteld van de FAVV-bijdrage. Afhankelijk van de omvang en het aantal werknemers in uw bedrijf, bedraagt deze tussen 50€ en 3.433€. Vanaf 100 werknemers is de maximumbijdrage van 3.433€ van toepassing.

Sociale bijdragen

Voor de sociale bijdragen zijn er uitstel en aanpassingen voorzien. Er worden momenteel geen boetes uitgeschreven voor laattijdige betalingen. Alle informatie rond de mogelijkheden voor zelfstandigen staat verzameld op de website van de RSVZ. Er is ook een gratis corona-hotline beschikbaar op alle werkdagen tussen 8u en 20u op het nummer 0800 12 018. De FOD economie heeft ook een hotline op poten gezet op het nummer 0800 12 033. Alle informatie voor ondernemingen kan je hier en hier samengevat vinden.

Update 19/10: De sociale bijdragen (RSZ) worden voor het derde kwartaal kwijtgescholden.

Eindejaarspremie

 Update 19/10: Voor personeel wordt de eindejaarspremie toch uitbetaald.

Werkloosheid

Getroffen bedrijven kunnen hun medewerkers op tijdelijke werkloosheid zetten. Dit kan twee vormen aannemen, ofwel een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ofwel tijdelijke werkloosheid voor economische redenen. Aanvragen moet je indienen op het portal van de sociale zekerheid. Alle informatie is beschikbaar op de website van de RVA. De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot eind dit jaar.

Belastingsaangifte

Het betalen van belastingen - voor bedrijven, zelfstandigen en particulieren – wordt uitgesteld met twee maanden, net zoals de btw en professionele bedrijfsvoorheffing. Aanvragen voor bijkomend uitstel moeten voor 30 juni worden ingediend op de website van FOD financiën. De gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen is verlengd tot juni, juli en augustus.

BTW

Vanaf de heropstart komt er voor de horeca een btw-verlaging tot 6 procent tot 31 december, uitgezonderd voor alcoholische dranken.

Uitstel van kredietbetaling

De Belgische federatie van de financiële sector (FEBELFIN) heeft beslist dat banken moeten bekijken of hun klanten de mogelijkheid krijgen om de afbetaling van hun hypothecair krediet uit te stellen. Dit wordt geval per geval bekeken, rechtstreeks met de bankinstelling.

Bijkomende vergoedingen

Extra vergoedingen zijn ook voorzien. In Vlaanderen bedraagt de forfaitaire premie € 4.000. Deze wordt aangevuld met een dagpremie van 160 euro vanaf de 21ste dag van de sluiting. Voor bedrijven die tijdens het weekend moeten sluiten is de premie € 2.000 plus € 160 dagpremie vanaf de 21ste dag. In Brussel krijgen horecazaken die moeten sluiten door de beslissing van de nationale veiligheidsraad een eenmalige premie van € 4.000. De hinderpremie van 160 euro per sluitingsdag liep in principe af op 12 juni, maar wordt voor een aantal sectoren verlengd (wellnesscentra, sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken…). 

Een extra compensatiepremie van € 2.000 geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste premie, maar ook voor wie eerder al een hinderpremie kreeg en intussen opnieuw de deuren open ging. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening (ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar), voor horeca gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli.

Ondernemers die geopend zijn, en minstens 60% omzetverlies lijden in augustus en september 2020 samen, hebben recht op ‘het beschermingsmechanisme’. De specifieke voorwaarden en de aanvraagprocedure voor deze premie worden nog uitgewerkt.

Update 19/10: Wie tussen 1/10 en 15/11 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan beroep doen op de Vlaamse steunmaatregel van 10% van de omzet gemaakt in dezelfde periode in 2019.

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Sinds 16 november 2020 kan het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep (of gelijkgesteld) aangevraagd worden voor de periode 1 oktober tot 15 november. De premie bedraagt 10% van de omzet. Alle details en voorwaarden op www.vlaio.be

In het zuiden van het land heeft de Waalse regeling een vergoeding van € 5000 voorzien voor elk etablissement in de horeca-sector (codes NACE 55 et 56) die geraakt worden door de corona-crisis. Het gaat om een eenmalige vergoeding per bedrijf dat volledig moest sluiten of gestopt is ten gevolge van de beslissing door de nationale veiligheidsraad. Die vergoeding werd na overleg met de federale regering vrijgesteld van belasting. Sinds 27 maart is er een platform beschikbaar om de vergoeding aan te vragen met uitbetaling in april.

Traiteurs, een aparte situatie in Vlaanderen

Opgelet, momenteel gelden deze premies in Vlaanderen niet voor traiteurs. In Brussel en Wallonië wel, maar in Vlaanderen zijn ze niet gelijkgesteld aan restaurants (en ze hebben niet de juiste NACE-code). Vlaamse traiteurs kunnen wel beroep doen op de hinderpremie. Deze bedraagt 3000 euro, als men kan aantonen dat het zakencijfer met ten minste 60% is gedaald tijdens de crisis (van 15 maart tot 30 april). De aanvraag kan ingediend worden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen  (VLAIO).

Nog vragen?

De horeca-federaties zijn gemobiliseerd om het beroep te ondersteunen. Twijfel niet om hun websites te raadplegen:

Horeca Vlaanderen
Horeca Brussels
Horeca Wallonie en het regionale informatieportaal 1890